Event Details

Icon-Image

2022-06-14

Icon-Image

22:55:00

Icon-Image

Tirane

Education
By:Garazh

Women in Technology - WinTech

Ritmet e zhvillimit të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale janë galopante, duke e kthyer teknologjinë dhe IA në një mjet të mirëfilltë pune, duke zëvendësuar kështu shumë profesione apo punë të cilat më parë kanë pasur karakter manual. Për këtë arsye teknologjia ka sjellë shumë benefite të panegociueshme në shumë sfera, e megjithatë ka ende shumë pyetje të cilat lindin vetvetiu kur vjen fjala te teknologjia. Duke pare pas në historinë e kodimit dhe zanafillat e zhvillimit të IA, kodimi pa pasur kryesisht një numër të konsiderueshëm burrash dhe djemsh të cilët kanë dominuar tregun për një kohë të gjatë.

Më shumë informacion:


Garazh është një organizatë me eksperiencë të gjatë në edukimin jo- formal të të rinjve në fushën e teknologjisë së informacionit, marketingut në mediat sociale dhe inteligjncës artificiale. Ky projekt synon dhe ka një mision kryesor, të ngushtojë hendekun gjinor duke ndihmuar gratë dhe vajzat të përqafojnë teknologjinë e informacionit, duke synua të promovojë fuqizimin e grave dhe vajzave në fushën e teknologjisë së informacionit duke pasur parasysh Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, praktikisht objektivin 5b: “Harnessing Technologies”.